Samarbeid om sport mellom Norge og Sverige

Norske og svenske utøvere har samarbeidet innen mange idretter. Et samarbeid er spesielt aktuelt innen idretter der det er få utøvere på toppnivå. I 2014 inngikk de to landene blant annet et samarbeid innen kulekjøring. Norge og Sverige slo sammen landslagene, slik at utøverne trener sammen. Dermed får utøverne et større miljø, og det blir lettere å utvikle talenter på begge sider av grensen. Økonomisk blir det også lettere når man samarbeider, og når det er flere som trener sammen, øker utøvernes motivasjon.Et annet område der de to landene samarbeider, er innen travsport, der det blant annet arrangeres felles svensk-norsk V75. Dette samarbeidsprosjektet har blitt utvidet, slik at det skal arrangeres enda flere felles løp. Det gir ekstra store premiepotter, noe som motiverer spillere til å satse ekstra mye penger. Det tjener travsporten på.Norge og Sverige har også et ønske om å samarbeide om OL. Dette kan gjøre det lettere å få et OL til Skandinavia, samtidig som det blir billigere å arrangere når to land deler på utgiftene. Dersom arrangementet foregår i grenseområdene, er det også lett å legge ulike konkurranser til ulike arenaer i de to landene. Når landene deler på arrangementet, er det også lettere å finne egnede arenaer for konkurransene.I tillegg samarbeider de to landene om andre former for idrett. Det er også mange som ønsker et samarbeid innen langrenn, der Norge har dominert sporten i det siste. Denne norske dominansen er skadelig for sportens popularitet, og derfor ville alle vært tjent med internasjonalt samarbeid for å øke konkurransen. Samarbeid er både økonomisk og sportslig nyttig, og er samtidig med på å bygge vennskap og fellesskapsfølelse på tvers av grenser. I denne bloggen kan man også lese om andre samarbeidsprosjekter, for eksempel innlegget ”Andre typer samarbeidsprosjekter mellom Norge og Sverige”.