Byggetradisjoner i grensetraktene mellom Norge og Sverige

Det er viktig å ta vare på fortiden og gamle tradisjoner. Gamle bygninger kan fortelle mye om tiden de stammer fra, og det er heldigvis mange som gjør en stor innsats for å bevare gamle bygninger både i Norge og Sverige. I enkelte grensetrakter er det også vanlig å samarbeide om bevaring og restaurering av gamle bygninger. Norge og Sverige har mye til felles innen byggetradisjoner, men det er også enkelte forskjeller på de to landene. Mange har dessverre valgt å rive eldre bygninger, men det er både spennende og framtidsrettet å ta vare på bygningene i stedet for å rive dem.Byggetradisjoner i grensetraktene omfatter både gårder, enkeltboliger, spesielle bygninger, samiske bygninger, bygårder og andre gamle byggverk. Det blir arrangert seminarer på tvers av grensene. Det arrangeres også befaringer, omvisninger og foredrag, og deltakerne på kursene er både håndverkere, museumsansatte og andre som er interessert i å bevare gamle tradisjoner. Man kan lese mer om disse kursene og foredragene på nettsidene til Kulturminnefondet. Det er et felles ansvar å ta vare på gamle bygninger, og samarbeidsprosjektet skal både utveksle erfaringer og arbeidskraft som kan hjelpe til med restaurering og bevaring av byggetradisjoner.Bygningene som skal bevares ligger langs hele grensen mellom Norge og Sverige, og mange kommuner er veldig flinke til å samarbeide over grensen. Andre kommuner har fortsatt en vei å gå, men samarbeidet blir bedre etter hvert. Byggeskikkene er veldig varierte, og husene som blir bevart og restaurert stammer fra mange tidsepoker.