Nettspill i Norge og Sverige

I Norge er det kun Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som har tillatelse til å tilby nordmenn regulerte pengespill på internett. Dette spillmonopolet er til for å verne utsatte grupper mot spilleavhengighet, og sørger også for at mye av pengene du spiller for går til gode formål.Det finnes imidlertid et stort marked for nettspill i utlandet, og selv om disse spilltilbyderne ikke har lov til å markedsføre tilbudet sitt i Norge, er det fullt lovlig for nordmenn å spille hos dem. Dette gjør at nordmenn kan spille et bredt utvalg av kasinospill på internett, som de ellers ikke ville hatt tilgang til.Styresmaktene i Norge utøver en streng politikk når det kommer til nettspill, fordi de ønsker at pengespill skal kontrolleres offentlig, og for å forhindre avhengighet eller kriminalitet. På tross av at Lotteritilsynet har intensivert kampen mot ulovlig markedsføring, forekommer det stadig reklame for utenlandske nettkasinoer. Spilltilbyderne finner som regel smutthull i regelverket, som f.eks. å reklamere gjennom TV-kanaler med base i utlandet, og gjerne med hjelp fra kjendisambassadører.Kanskje burde norske politikere se til Sverige. Nabolandet vårt har et spillmonopol på lik linje med Norsk Tipping i Norge, kalt Svenska Spel. Men styresmaktene i Sverige kommer sannsynligvis til å regulere spillmarkedet for nettoperatørene slik at disse lovlig kan markedsføre sitt tilbud av kasinospill i Sverige, etter hvert. Dersom Norge følger svenskenes smarte eksempel, så vil også det norske markedet kunne skattlegge spillselskapene. I dag har kasinoene som regel lisens i diverse europeiske land, som f.eks. Malta eller England, og da er det også disse landene som mottar skatt fra kasinoene.Når det likevel ikke ser ut til at utenlandske kasinoer kan hindres i å markedsføre sine tilbud i Norge, da er kanskje tiden inne for at norske politikere må tenke litt nytt, og se til reglene som håndheves i andre europeiske land.