Sport i grensetraktene

Grensetraktene mellom Norge og Sverige er preget av skoger og fjell. Naturen i grenseområdet innbyr til mange ulike aktiviteter både om sommeren og om vinteren. De ville fjellområdene passer perfekt for rideturer, og det arrangeres slike turer flere steder på begge sider av grensen. Kjølen og Kjølhaugan er et populært mål både for rideturer og […]