Andre typer samarbeidsprosjekter mellom Norge og Sverige

Noen utkantkommuner på begge sider av grensen har funnet ut at det er praktisk å samarbeide med nabolandet for å gi innbyggerne bedre service og flere tilbud. Samarbeidsprosjektene er mange og varierte. Interreg IVA hjelper kommuner i Midt-Skandinavia som vil samarbeide på denne måten. Blant annet samarbeider de norske utkantkommunene Lierne og Røyrvik med Strömsund […]