Andre typer samarbeidsprosjekter mellom Norge og Sverige